Free Shipping On Orders Over R1000

Zulu 2020 reference Bible, black hardcover, red-edged

R185.00

ISBN: 9780798224130

2 in stock

SKU: 978-0798224130 Category: Tag:

The isiZulu 2020 complete Bible, is a medium size, black hardcover reference Bible.

Inhloso yalesi sihumusho seBhayibheli lesiZulu ukuba kuqondakale kahle ukuthi isihumusho seBhayibheli lesiZulu sisuselwe emithonjeni yezilimi zasemandulo, ngakho-ke sikulungele ukufundisa ezikhungweni zemfundo, ukusetshenziswa ezinkonzweni, ukufundisa emabandleni, ukufunda ngeBhayibheli nokuthi umuntu azifundele sona yena luqubo.

Lithathe ulifunde, uzitike ngedili uNkulunkulu akwenzele Iona!

Additional information

ISBN

9780798224130

References

Language

isiZulu

Translation

isiZulu 2020

Format (Binding)

Hardcover

Cover Colour

Black

Page edge

Red

Column layout

Two

Text Size (point)

8.5pt

Pages (number)

1203

Number of References

Many

References Position on Page

Foot of page

Maps and Illustrations

13 pages

Translators notes

Yes

Publisher

Bible Society

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zulu 2020 reference Bible, black hardcover, red-edged”

Your email address will not be published. Required fields are marked *